Βυζαντινές και μεταβυζαντινές εκκλησίες. Δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού προώθησης και διεξαγωγή έρευνας γύρω από τις αντιλήψεις των τουριστών για το θρησκευτικό τουρισμό

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Βυζαντινές και μεταβυζαντινές εκκλησίες. Δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού προώθησης και διεξαγωγή έρευνας γύρω από τις αντιλήψεις των τουριστών για το θρησκευτικό τουρισμό

Νικηφόρος, Αναστάσιος
Μπόσδου, Βερονίκη

Η παρούσα εργασία έχει διπλό στόχο. Αφενός να προβάλλει και να αναδείξει τις Βυζαντινές και μεταβυζαντινές εκκλησίες της Καστοριάς και την ιστορία τους, μέσω της δημιουργίας ενός δεκάλεπτου βίντεο. Αφετέρου να καταδείξει, μέσω έρευνας, την αναγκαιότητα ύπαρξης δράσεων, όπως αυτή της προβολής, για να αναπτυχθεί ο θρησκευτικός τουρισμός της. Άλλωστε αυτά τα δύο είναι αλληλένδετα. Το θέμα προσεγγίστηκε μέσω της ανασκόπησης της σχετικής βιβλιογραφίας και στην συνέχεια μέσω της καταγραφής των εκκλησιών αυτών, της θεωρητικής προσέγγισης του θρησκευτικού τουρισμού, της χρήσης ερωτηματολογίου σχετικά με τον θρησκευτικό τουρισμό και της εξαγωγής των αποτελεσμάτων της έρευνας, με τη βοήθεια του προγράμματος SPSS, για να καταλήξουμε σε ορισμένα συμπεράσματα. Μέσω της έρευνας έγινε φανερή η ύπαρξη μιας θετικής τάσης για τον θρησκευτικό τουρισμό. Συμπεραίνουμε, λοιπόν, πως θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα τουριστικός σχεδιασμός βασισμένος στις προτιμήσεις, ίσως και στις ανάγκες των τουριστών και να δοθεί έμφαση στην δύναμη του διαδικτύου, διαμέσου του οποίου η Καστοριά να προβάλλει τα θρησκευτικά μνημεία της, ούτως ώστε να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο αυτό το είδος τουρισμού της. Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως σκοπό, όπως προαναφέρθηκε, να προβάλλει τα μνημεία αυτά, μέσω της δημιουργίας μιας πολυμεσικής εφαρμογής. Τέλος, προτάθηκαν συγκεκριμένες δράσεις, απώτερος στόχος των οποίων, στα πλαίσια της πολιτικής που πρέπει να ακολουθήσει ο Δήμος Καστοριάς και οι αρμόδιοι φορείς, για να αναπτυχθεί ο θρησκευτικός τουρισμός της πόλης, αποτελεί η καθιέρωση της Καστοριάς ως θρησκευτικού τουριστικού προορισμού και όχι μόνο, για όλη τη διάρκεια του έτους, τόσο για εγχώριους όσο και για ξένους τουρίστες.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαδίκτυο (Internet)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.