Εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ): η οικοδόμηση μιας νέας σχέσης ανάμεσα στην επιχείρηση και την κοινωνία: μελέτη περίπτωσης: Interamerican

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ): η οικοδόμηση μιας νέας σχέσης ανάμεσα στην επιχείρηση και την κοινωνία: μελέτη περίπτωσης: Interamerican

Γκιώση, Μαρία

Το θέμα της παρούσας εργασίας αναφέρεται στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και πιο συγκεκριμένα στην οικοδόμηση μιας νέας σχέσης ανάμεσα στις επιχειρήσεις και την κοινωνία. Επίσης, στην προσπάθεια της περαιτέρω ανάπτυξης του θέματος εξετάζεται η μελέτη περίπτωσης της χρήσης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της ασφαλιστικής επιχείρησης INTERAMERICAN. Στόχοι της εργασίας ήταν να εντοπιστούν οι λόγοι για τους οποίους οι επιχειρήσεις συμμετέχουν στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, ποια αποτελέσματα προκύπτουν στην κοινωνία από την εφαρμογή της από το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον αλλά και να εξεταστεί ποια είναι η σχέση των επιχειρήσεων με τη κοινωνία. Επιπλέον, τα συμπεράσματα που προέκυψαν δείχνουν ότι στις επιχειρήσεις η αποδοχή τους από την κοινωνία δεν εξαρτάται μόνο από οικονομικά στοιχεία, την εφαρμογή των νόμων και κάποιο φιλανθρωπικό έργο ή χορηγίες. Οι δράσεις της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης είναι αυτές που επιφέρουν μακροπρόθεσμη οικονομική βιωσιμότητα σε μία επιχείρηση και ευημερία σε όλη την κοινωνία. Τέλος, από τα συμπεράσματα της παρούσας εργασίας διαπιστώθηκε ότι ο όρος Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αναφέρεται στις ενέργειες των επιχειρήσεων που αποσκοπούν στην συμβολή αντιμετώπισης περιβαλλοντικών και κοινωνικών θεμάτων. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι οι επιχειρήσεις αποτελούν οντότητες οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την κοινωνία μέσα στην οποία δραστηριοποιούνται και οφείλουν να αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί, απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον. Επομένως, διαπιστώνεται ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να σέβονται τις αξίες που χαρακτηρίζουν τον πολιτισμό μας (τον σεβασμό προς τον άνθρωπο - την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την παροχή ίσων ευκαιριών, τον σεβασμό στο περιβάλλον που κληρονομήσαμε και την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής). Η πτυχιακή αυτή λοιπόν κατέδειξε την αναγκαιότητα της εφαρμογής της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης από τις επιχειρήσεις για την ευημερία της κοινωνίας καθώς επίσης και ότι οι επιχειρήσεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Εταιρική κουλτούρα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.