Η επίδραση της word of mouth επικοινωνίας, (θετικής και αρνητικής), στις αντιλήψεις των καταναλωτών.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Η επίδραση της word of mouth επικοινωνίας, (θετικής και αρνητικής), στις αντιλήψεις των καταναλωτών.

Κανελλίδου-Χοχλιούρου,, Ιωάννα

Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται την επίδραση της word of mouth επικοινωνίας (θετικής και αρνητικής) στις αντιλήψεις των καταναλωτών. Η από στόμα σε στόμα επικοινωνία, είναι η διάδοση των πληροφοριών από άτομο σε άτομο μέσω του προφορικού λόγου. Σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει έχει αποδειχθεί ότι η από στόμα σε στόμα επικοινωνία έχει μεγαλύτερη επιρροή στη συμπεριφορά των καταναλωτών. Στην συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία διαφαίνεται ο βαθμός επιρροής της από στόμα σε στόμα επικοινωνίας στις αντιλήψεις των καταναλωτών, κατά πόσο δηλαδή οι καταναλωτές επηρεάζονται απ’ αυτά που ακούνε για προϊόντα που θέλουν να αγοράσουν. Στη συνέχεια, διαφαίνεται κατά πόσο ο καταναλωτής είναι πρόθυμος να αγοράσει ή όχι το προϊόν για το οποίο έχει ακούσει είτε θετικά είτε αρνητικά σχόλια. Το βασικότερο συμπέρασμα που προκύπτει από την έρευνα που διεξήχθη για την επίδραση της word of mouth επικοινωνίας στις αντιλήψεις των καταναλωτών είναι ότι η αρνητική από στόμα σε στόμα επικοινωνία επηρεάζει σε μεγαλύτερο βαθμό τους καταναλωτές. Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος των ερωτηματολογίων και απάντησαν τα ερωτηματολόγια 200 ερωτηθέντες. 100 τα ερωτηματολόγια με το θετικό σενάριο, και 100 αντίστοιχα με το αρνητικό. Η επεξεργασία των δεδομένων έγινε στο IBM SPSS (Statistical Package for Social Sciences). Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η περιγραφική στατιστική (γραφήματα) και το κριτήριο t-test.

Thesis
NonPeerReviewed

Επικοινωνία
Καταναλωτική συμπεριφορά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.