Η χρήση του twitter από τον Eλληνικό Oργανισμό Tουρισμού: η περίπτωση του VizitGreece.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Η χρήση του twitter από τον Eλληνικό Oργανισμό Tουρισμού: η περίπτωση του VizitGreece.

Λιολιοπούλου, Θεανώ

Η εργασία που ακολουθεί ερευνά τη χρήση του twitter από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, η περίπτωση του VisitGreece. Το θέμα αυτό αρχικά, μελετά και αναλύει τι είναι το twitter, πότε δημιουργήθηκε και σε ποιες χώρες είναι δημοφιλές. Ακόμη, γίνεται αναφορά στην αύξηση των χρηστών με το πέρασμα του χρόνου. Επίσης, τονίζεται η χρήση του twitter και η προβολή των χρηστών μέσα από αυτό. Επιπροσθέτως, αναλύεται η χρήση του twitter από τους Οργανισμούς ως εργαλείο marketing, τονίζοντας ότι είναι ένας ανέξοδος τρόπος προβολής και γνωστοποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. Στη συνέχεια, διερευνάται και αναπτύσσεται η χρήση των Social media από τις τουριστικές επιχειρήσεις και κατά πόσο οι τουριστικές επιχειρήσεις, οι φορείς και οι Εθνικοί Οργανισμοί Τουρισμού χρησιμοποιούν το twitter. Επιπλέον, αναλύεται τι είναι ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, πότε ιδρύθηκε και τα έργα που έχει κάνει μέχρι και σήμερα. Επίσης, διευκρινίζεται τι είναι το VisitGreece και η χρήση του Διαδικτύου από αυτό. Στη συνέχεια, αναλύεται η μεθοδολογία της έρευνας που διεξήχθη. Συγκεκριμένα, ο σκοπός, οι στόχοι, η μέθοδος της έρευνας και το σχήμα κωδικοποίησης. Αρχικά, έγινε καταγραφή των tweets του 2013, από της 12 Μαρτίου έως της 31 Δεκεμβρίου 2013. Έπειτα, έγινε καταχώρηση στο excel τα tweets, τα Favorites, τα Comments, τα Retweets, τα Hashtags, το όνομα του διαχειριστή, τα nametags, τα βίντεο, το είδος των βίντεο, οι φωτογραφίες που αναρτήθηκαν, τα links και ο τύπος των links, το είδος προώθησης και τέλος, η παροχή πληροφοριών. Τέλος, προβάλλονται τα αποτελέσματα της έρευνας τα οποία περιλαμβάνουν τα tweets ανά μήνα, τα Favorites, τα Comments, τα Hashtags που έγιναν όλο το 2013 από το twitter VisitGreeceGr. Επιπλέον, περιλαμβάνουν τις κατηγορίες στις οποίες χωρίστηκαν τα tweets και αυτές που υπερείχαν σε αριθμό. Τα αποτελέσματα της καταχώρησης αναλύονται σε πίνακες και γραφήματα.

Thesis
NonPeerReviewed

Κοινωνικά δίκτυα
Διαδίκτυο (Internet)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.