Δημιουργία, λειτουργία ενός λογισμικού εμπορικής διαχείρισης για μια μικρή επιχείρηση με την βοήθεια εργαλείων όπως η Visual Basic, C, κλπ.: η περίπτωση μιας επιχείρησης εμπορίας υπολογιστών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Δημιουργία, λειτουργία ενός λογισμικού εμπορικής διαχείρισης για μια μικρή επιχείρηση με την βοήθεια εργαλείων όπως η Visual Basic, C, κλπ.: η περίπτωση μιας επιχείρησης εμπορίας υπολογιστών

Γραονίδου, Μαρία

Η διαχείριση της ροής των πληροφοριών σε μια επιχείρηση αποτελεί ένα από τα βασικά ζητούμενα για τη βέλτιστη λειτουργία της. Για να λυθεί λοιπόν το ζήτημα αυτό, αναπτύσσονται εφαρμογές που διεκπεραιώνουν όλες τις σχετικές διαδικασίες με τη λειτουργία της επιχείρησης. Στόχος της εργασίας αυτής είναι η κατασκευή μιας τέτοιας εφαρμογής εμπορικής διαχείρισης για μια μικρή επιχείρηση εμπορίας υπολογιστών. Ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας προς αυτή την κατεύθυνση είναι η πλήρης κατανοήση και ανάλυση του τρόπου λειτουργίας των τμημάτων μιας επιχείρησης καθώς και ο τρόπος που σχετίζονται μεταξύ τους. Εξίσου σημαντικό όμως ζήτημα είναι και η μεταφορά της παραπάνω ανάλυσης σε λογισμικό, η επιλογή των εργαλείων για την ανάπτυξη της εφαρμογής και η περετέρω ανάλυση ώστε το λογισμικό να είναι φιλικό προς το χρήστη. Με τη σωστή ανάπτυξη μιας τέτοιας εφαρμογής καθώς και με τη σωστή λειτουργία της, η επιχείρηση αποκομίζει οφέλη όπως εύκολη κι γρήγορη μηχανοργάνωση, αξιοπιστία και ευελιξία.

Thesis
NonPeerReviewed

Γλώσσες προγραμματισμού (Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές)
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές
Λογισμικό υπολογιστών

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.