Σχεδιασμός, ανάπτυξη, λειτουργία μιας διαδικτυακής εφαρμογής κατά το πρότυπο του taxis net για προσωπικές και κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Σχεδιασμός, ανάπτυξη, λειτουργία μιας διαδικτυακής εφαρμογής κατά το πρότυπο του taxis net για προσωπικές και κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις

Γεωργανάκη, Στέλλα

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναλύσει και να περιγράψει τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη λειτουργία μιας διαδικτυακής εφαρμογής κατά το πρότυπο του TAXIS net για προσωπικές και κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις. Αρχικά αναλύεται το εννοιολογικό περιεχόμενο των όρων της εργασίας που αποτελεί και τη βάση της ανάπτυξής της. Δίνονται πιο αναλυτικά οι βασικοί ορισμοί σε ότι αφορά τις επιχειρήσεις, τον τρόπο λειτουργείς των επιχειρήσεων, τα είδη των επιχειρήσεων και τέλος, παρουσιάζεται ο τρόπος λειτουργίας του TAXIS net σήμερα. Έτσι λοιπόν ο χρήστης μαθαίνει βήμα προς βήμα τον τρόπο με τον οποίο θα κάνει την εγγραφή του στο σύστημα και το πώς θα μπορέσει τελικά να υποβάλλει τη φορολογική του δήλωση. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η αναλυτική περιγραφή του σχεδιασμού και της ανάπτυξης της προκείμενης εφαρμογής. Πιο συγκεκριμένα, το περιεχόμενο του δεύτερου κεφαλαίου περιλαμβάνει κάποια προβλήματα και απαιτήσεις που μπορεί να προκύψουν κατά την ανάπτυξη της εφαρμογής, η βάση δεδομένων και οι συσχετίσεις που απαιτούνται και τα εργαλεία ανάπτυξης που χρησιμοποιήθηκαν για τη παραγωγή του λογισμικού. Τέλος, στο τρίτο κεφάλαιο, περιγράφεται η παραγωγή του λογισμικού βήμα προς βήμα και η αναλυτική παρουσίαση του τρόπου λειτουργίας της εφαρμογής και των παραμέτρων λειτουργίας της. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζεται κάθε σελίδα της εφαρμογής, καθοδηγώντας το χρήστη. Έτσι λοιπόν ο χρήστης μπορεί να κάνει εγγραφή στην διαδικτυακή εφαρμογή, να υποβάλλει ηλεκτρονικά όποιο φορολογικό έντυπο επιθυμεί και επίσης να στείλει κάποιο e-mail στο διαχειριστή, θέτοντας του κάποιες ερωτήσεις και απορίες που μπορεί να του δημιουργηθούν.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρήσεις
Φορολογικό σύστημα
Διαδικτυακός προγραμματισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.