Οι εφαρμογές προώθησης και προβολής τουριστικών καταλυμάτων στην ευρωπαϊκή αγορά και οι στρατηγικές πολιτικής προσέλκυσης τουριστών στην περιοχή της Χαλκιδικής.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Οι εφαρμογές προώθησης και προβολής τουριστικών καταλυμάτων στην ευρωπαϊκή αγορά και οι στρατηγικές πολιτικής προσέλκυσης τουριστών στην περιοχή της Χαλκιδικής.

Πείραλης, Νικόλαος

Ο τουρισμός αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι για την οικονομία της Χαλκιδικής, αφού χάρη σε αυτόν η Χαλκιδική έχει αναπτυχθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, προσφέροντας καλύτερες συνθήκες και ποιότητα διαβίωσης στους κατοίκους της. Η παρούσα εργασία έχει σκοπό την εξέταση των εφαρμογών προώθησης και προβολής των τουριστικών καταλυμάτων στην ευρωπαϊκή αγορά και τις στρατηγικές προσέλκυσης τουριστών στην περιοχή της Χαλκιδικής. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στον ορισμό του τουρισμού, στις διακρίσεις του και στις εναλλακτικές μορφές του, καθώς επίσης στα τουριστικά καταλύματα, στους τύπους ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και στην κατάταξη ξενοδοχείων με το σύστημα αστέρων. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται η παρουσίαση της Χαλκιδικής με τα τοπικά προϊόντα, το φυσικό της περιβάλλον και τα τουριστικά καταλύματα, ενώ στη συνέχεια αναλύεται το μάρκετινγκ τουριστικών προορισμών και αναφέρονται οι στρατηγικές πολιτικές για την προσέλκυση των τουριστών στην Χαλκιδική. Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στους άξονες επικοινωνίας της Χαλκιδικής, στις έρευνες αγοράς για τα τουριστικά καταλύματα, στις συνεργασίες με τουριστικούς οργανισμούς και ταξιδιωτικούς πράκτορες, στις διαφημιστικές ενέργειες σε ΜΜΕ του εξωτερικού, όπως επίσης και στα αυτοδιαχειριζόμενα μέσα του οργανισμού τουρισμού Χαλκιδικής, στη συνεργασία με τα γραφεία ΕΟΤ του εξωτερικού και τέλος, στις υπερατλαντικές αγορές του προϊόντος Χαλκιδική.

Thesis
NonPeerReviewed

Τουριστικό μάρκετινγκ
Τουρισμός - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.