Πολυμεσική εφαρμογή για την τουριστική προβολή της Σαμοθράκης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Πολυμεσική εφαρμογή για την τουριστική προβολή της Σαμοθράκης

Κορδώνια, Ευγενία

Το θέμα της παρούσας εργασίας είναι η δημιουργία πολυμεσικής εφαρμογής για την τουριστική προβολή της Σαμοθράκης. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζεται ένας μεγάλος όγκος πληροφοριών ο οποίος συνδυάζει εικόνες, κείμενο, βίντεο, ήχο και γραφικά με αλληλεπιδραστικό (interactive) τρόπο. Όταν αναφερόμαστε σε αλληλεπιδραστικό τρόπο, εννοούμε ότι ο χρήστης είναι ενεργητικός και έχει τη δυνατότητα να επιλέξει την πληροφορία που τον ενδιαφέρει να δει. Έτσι, γίνεται μία παρουσίαση της Σαμοθράκης και του εναλλακτικού τουρισμού που προσφέρει συνδυάζοντας διάφορα προγράμματα. Τα προγράμματα που χρησιμοποιήθηκαν για την επεξεργασία εικόνων είναι το Adobe Photoshop 7.0, το Picasa 3 και το Microsoft Office Picture Manager. Για την Δημιουργία των βίντεο χρησιμοποιήθηκε το Windows Movie Maker 2.6, to Windows live movie maker και το Pinnacle Studio 12, και τέλος η εφαρμογή έγινε με το Director ΜΧ 9.

Thesis
NonPeerReviewed

Τουριστικό μάρκετινγκ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.