Οικονομική ανάπτυξη νομού Πιερίας = Economic development of the prefecture of Pieria

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Οικονομική ανάπτυξη νομού Πιερίας = Economic development of the prefecture of Pieria

Κωστόπουλος, Παναγιώτης

Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσει τις βασικές πληροφορίες σχετικά με την οικονομική ανάπτυξη του νομού Πιερίας. Στην παρούσα εργασία γίνεται αναφορά στα βασικά μακροοικονομικά δεδομένα του Νομού σε σύγκριση με τα αντίστοιχα της Κεντρικής Μακεδονίας και της χώρας. Γίνεται παρουσίαση της οικονομικής δραστηριότητας στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένου και του τουρισμού) και ανάλυση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου ενίσχυσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς που ενδιαφέρουν άμεσα την περιοχή του Νομού Πιερίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομική ανάπτυξη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.