Πολυεθνικές επιχειρήσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Πολυεθνικές επιχειρήσεις

Αραμπατζή, Ευαγγελία

Η παρούσα εργασία προσπαθεί να μας παρουσιάσει την πολιτική των πολυεθνικών επιχειρήσεων και τις επιπτώσεις που φέρουν στις εθνικές οικονομίες. Αναφορικά με τη δομή της εργασίας , θα ξεκινήσουμε με μια ιστορική αναδρομή των πολυεθνικών επιχειρήσεων. Έπειτα θα συνεχίσουμε με μια περιγραφή των πολυεθνικών επιχειρήσεων , θα δούμε ποια στοιχεία καθιστούν μία επιχείρηση πολυεθνική , τις μορφές των πολυεθνικών , τους λόγους που μία επιχείρηση αποφασίζει να επεκτείνει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες και τους παράγοντες που επηρεάζουν την πορεία της επένδυσης. Επίσης , θα δούμε τις θετικές και αρνητικές συνέπειες των άμεσων ξένων επενδύσεων στη χώρα υποδοχής της επένδυσης. Έπειτα θα δούμε τα στάδια που ακολουθει μια εταιρία προκειμένου να προσελκύσει τις πολυεθνικές επιχειρήσεις.

Thesis
NonPeerReviewed

Πολυεθνικές εταιρείες - Διοίκηση και οργάνωση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.