Αυτο οργάνωση κοινωνιών: κοινωνική οικονομία, συνεταιρισμοί

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Αυτο οργάνωση κοινωνιών: κοινωνική οικονομία, συνεταιρισμοί

Κουσούνη, Μαρία

Η εργασία αναφέρεται στις νέες μορφές εργασιακής οργάνωσης οι οποίες αναπτύσσονται τελευταία σαν αποτέλεσμα τις κρίσης του δευτερογενούς τομέα της οικονομίας και της όλο μεγαλύτερης ανάγκης της κοινωνίας της πληροφορίας για εξάπλωση. Η περαιτέρω ανάπτυξη της κοινωνίας ων πολιτών επιτρέπει τη μεγαλύτερη συμμετοχή και διαχείριση των κοινωνικών πληροφοριών. Η κοινωνική οικονομία αποτελεί πλέον μια κύρια έκφραση των νέων μορφών διακυβέρνησης της παραγωγής και της διευρυμένης αναπαραγωγής ( φροντίδα- προστασία) στο ύστερο κοινωνικό γίγνεσθαι. Η εργασία αυτή θέλει να παρουσιάσει τις νέες κοινωνικές καινοτομίες στην κοινωνική οικονομία Διεθνή Κοινότητα, και να αναφερθεί στις Ελληνικές προοπτικές της.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομική
Συνεταιρισμοί

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.