Η κρίση των χρηματοπιστωτικών αγορών και ο ρόλος των εξωτικών παράγωγων προϊόντων: μέτρα και πολιτικές αντιμετώπισής της παγκόσμια

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Η κρίση των χρηματοπιστωτικών αγορών και ο ρόλος των εξωτικών παράγωγων προϊόντων: μέτρα και πολιτικές αντιμετώπισής της παγκόσμια

Τσαγγαδούρα, Ανατολή
Τζαφαλιά, Ελένη

Η παρούσα πτυχιακή εργασία αναφέρεται στην οικονομική κρίση που συμβαίνει στην εποχή μας. Για την οικονομική κρίση γίνεται αναφορά στις χώρες της Ισλανδίας, της Ιρλανδίας, την Ελλάδα και την Αμερική. Αναφέρεται στην κρίση που υπάρχει σήμερα στην χρηματοπιστωτική αγορά καθώς επίσης στα μέτρα και στις πολιτικές αντιμετώπισης της κρίσης σε εθνικό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης, γίνεται αναφορά στους τρόπους αντιμετώπισης της διεθνούς οικονομικής κρίσης. Μέσα από την παρούσα πτυχιακή εργασία θα ανατρέξουμε στην διεθνή οικονομική κρίση του 1929. Θα δούμε τις ομοιότητες με τη σημερινή κρίση και θα δοθούν προτάσεις για την διεθνή επίλυση τους. Θα δούμε την κρίση και τα αποτελέσματα για τις χώρες της Ισλανδίας, της Ιρλανδίας, της Ελλάδας και της Αμερικής. Επίσης, θα αναλυθούν τα παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα, θα αναφερθεί στη χρήση των παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων, στα παράγωγα και στην αντιστάθμιση χρηματοοικονομικών κινδύνων, αναφέρθηκε στα παράγωγα και τη μεταφορά κινδύνων, στα παράγωγα και την επενδυτική μόχλευση και στα οφέλη από την ανάπτυξη των παραγώγων. Θα δούμε την πορεία και το ιστορικό της εταιρείας Lehman Brothers η οποία αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα για την διεθνή οικονομική κρίση. Τέλος, μέσα από την έρευνα της ΒΕΘ, θα δούμε τα αποτελέσματα που έχει η κρίση στην Ελληνική κοινωνία και πιο συγκεκριμένα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομικές κρίσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.