Η τουριστική ανάπτυξη του νομού Χαλκιδικής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Η τουριστική ανάπτυξη του νομού Χαλκιδικής

Λαμπαδαρόπουλος, Τριαντάφυλλος

Είναι γενικά αποδεκτό ότι ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τομείς οικονομικής δραστηριότητας για τον Νομό Χαλκιδικής. Η ασύγκριτη γεωγραφική του μορφολογία με τις μεγάλου μήκους ακτές και τους δύο προστατευμένους κόλπους, η ύπαρξη μεγάλων πυρήνων δασών σε ολόκληρο σχεδόν το νομό, η απαράμιλλη ποιότητα των ακτών, και οι πλούσιοι φυσικοί και ανθρωπογενείς πόροι της περιοχής, κατέστησαν τη Χαλκιδική ως τόπο με μεγάλη τουριστική αξία. Η επίδραση που έχει η λειτουργία του τουρισμού στην εξέλιξη του χαρακτήρα και της ποιότητας του περιβάλλοντος και του περιεχομένου και της διαχρονικότητας της απασχόλησης αποτελούν βασικά στοιχεία αυτής της μελέτης. Ο τύπος της τουριστικής δραστηριότητας στις περιοχές αναφοράς μας, ως προς τις κατηγορίες και τις μορφές τουρισμού χαρακτηρίζεται αντίστοιχα ως εξής : Στην Χαλκιδική έχουμε δραστηριότητες κατηγορίας : Τουρισμού διακοπών / αναψυχής, μόνιμης μορφής, τουρισμού περιήγησης. Εναλλακτικές Μορφές τουρισμού. Τουρισμός διακοπών

Thesis
NonPeerReviewed

Τουριστική ανάπτυξη
Τουρισμός - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.