Νομοθετικό πλαίσιο προστασίας δασικών οικοσυστημάτων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Νομοθετικό πλαίσιο προστασίας δασικών οικοσυστημάτων

Τσεκούρας, Ξενοφών

Σκοπός της παρούσας πτυχιακής είναι να αναλυθεί ποία είναι η σημασία των δασικών οικοσυστημάτων και την πολιτική για την προστασία τους βάσει νομοθετικού πλαισίου. Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις από τις διάφορες βιομηχανικές Λατομικές και μεταλλευτικές δραστηριότητες, καθώς και τα μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνονται από αυτές τις δραστηριότητες με στόχο τον περιορισμό των επιπτώσεων που δημιουργούν . Επίσης θα αναφερθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εμπλεκόμενοι φορείς στην εφαρμογή της νομοθεσίας των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικοσυστήματα
Δάση και δασοπονία
Φαινόμενο του θερμοκηπίου

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.