Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Βιολογικός καθαρισμός

Καμπόσου, Νικολέτα
Κοντούλη, Χριστίνα

Το θεσμικό πλαίσιο, που ισχύει για τον σχεδιασμό, την κατασκευή και λειτουργία των έργων διαχείρισης λυμάτων, διαχωρίζει δύο κύριες κατηγορίες: Έργα συλλογής και μεταφοράς (αποχετευτικά δίκτυα) Και στα έργα επεξεργασίας και διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων Ένα έργο διαχείρισης λυμάτων περιλαμβάνει τις εξής φάσεις:Σύλληψη και αρχικός σχεδιασμός, Σχεδιασμός και ανάπτυξη, Υλοποίηση και κατασκευή, Παράδοση και λειτουργία Η αναγκαιότητα για τον σχεδίασμά ενός έργου διαχείρισης λυμάτων προκύπτει από τρεις κυρίως παράγοντες: Ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας, Αναπτυξιακός σχεδιασμός και ποιότητας ζωής, Εφαρμογή Νόμων ή Κανονισμών. Μία εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Αποβλήτων (ΕΕΑΑ) χαρακτηρίζεται από το βαθμό καθαρισμού, ο οποίος καθορίζεται από τα ποια «βλαβερά συστατικά».

Thesis
NonPeerReviewed

Λύματα - Καθαρισμός
Υγρά απόβλητα
Βιολογικός καθαρισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.