Προετοιμασία μιας μεταλλευτικής επιχείρησης για την πιστοποίηση με πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO 9002

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2002 (EL)
Προετοιμασία μιας μεταλλευτικής επιχείρησης για την πιστοποίηση με πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO 9002

Ξένος, Ιωάννης
Καραμάρκος, Νέστωρ

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται ιστορική αναδρομή της εξελικτικής πορείας του συστήματος διασφάλισης ποιότητας μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο μέχρι τις μέρες μας. Στην συνέχεια γίνεται αναφορά στους ορισμούς που διέπουν την ποιότητας και στο διαχωρισμός των συστημάτων ποιότητας που είναι γνωστοί με την ονομασία ISO. Το σύστημα που ακολουθούν οι μεταλλευτικές εταιρίες έχει και κάποιες απαιτήσεις οι οποίες καταγράφηκαν και πρέπει να ακολουθηθούν ώστε να συμβαδίζουν με αυτό. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή στον τρόπο με τον οποίο δουλεύει μια μεταλλευτική εταιρία χωρίς να ακολουθεί ένα σύστημα ποιότητας. Για να γίνουν αντιληπτές οι ελλείψεις της εταιρίας γίνεται μια σύγκριση των απαιτήσεων του συστήματος ποιότητας με τον τρόπο που λειτουργεί σε κάθε τομέα του συστήματος Στο τρίτο κεφάλαιο φαίνεται η προετοιμασία που πρέπει να κάνει μια μεταλλευτική εταιρία σε κάθε τμήμα του προτύπου διασφάλισης ποιότητας για να μπορέσει να συμβαδίσει με το τελευταίο και να πιστοποιηθεί με αυτό. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στον τρόπο που εργάζεται η εταιρία ύστερα από την επίτευξη της να εγκαταστήσει το σύστημα ποιότητας και να το ακολουθήσει. Στο πέμπτο κεφάλαιο συγκρίνεται ο τρόπος λειτουργίας μιας μεταλλευτικής εταιρίας πριν και μετά από το σύστημα διασφάλισης ποιότητας για κάθε παράγραφο του προτύπου ξεχωριστά. Στο έκτο και τελευταίο κεφάλαιο αναγράφονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την όλη διαδικασία αλλαγής του τρόπου εργασίας της εταιρίας καθώς και τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από αυτήν.

Thesis
NonPeerReviewed

Πρότυπα διαχείρισης ποιότητας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2002


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.