Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Ταμείο super market

Μανώλα, Ιωάννα
Μικρού, Αφροδίτη

Η πτυχιακή αφορά το σχεδίασμα και την μελέτη κατασκευής ενός ταμείου supermarket. Κάνοντας μια έρευνα αγοράς, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι τα προϊόντα δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις στην μορφή τους. Στη συγκεκριμένη μελέτη επιδιώκουμε τη δημιουργία ενός διπλού ταμείου με επιφάνειες ελεύθερες από το έδαφος και την προσθήκη ποδιών και δοκού για τη σύνδεσή τους. Η μελέτη βασίστηκε στα υπάρχοντα προϊόντα και συγκεκριμένα, σε μια ομάδα αυτών που έχουν τη μορφή ενός διπλού ταμείου. Επίσης ακολουθήθηκαν οι κανόνες εργονομίας όσον αφορά τον υπάλληλο και τον πελάτη του supermarket. Τέλος σημαντικό ρόλο έπαιξε η κατασκευή του προϊόντος να είναι συμβατή με μικρές μονάδες παραγωγής.

Thesis
NonPeerReviewed

Βιομηχανικός σχεδιασμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.