Εμπορία βιολογικών προϊόντων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Εμπορία βιολογικών προϊόντων

Τσιλιγκάρωφ, Περικλής

Η παρούσα εργασία έχει στόχο να ασχοληθεί με την εμπορία των βιολογικών προϊόντων παραθέτοντας ένα παράδειγμα ενός προϊόντος από το 2001 έως το 2007. Συγκεκριμένα στο πρώτο κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με τη δομή της αγοράς των βιολογικών προϊόντων, εστιάζοντας στο βαθμός διαφοροποίησης των βιολογικών προϊόντων, στη διαφοροποίηση των αγορών και των καταστησμάτων των βιολογικών προϊόντων, στη διαπραγματευτική ικανότητα των παραγωγών, των ομάδων και των συνεταιρισμών αλλά και στη ζήτηση των βιολογικών προϊόντων από τις διάφορες βιομηχανίες. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα εστιάσουμε στη συμπεριφορά της αγοράς των βιολογικών προϊόντων, ορίζοντας την αποδοχή και τη ζήτηση των βιολογικών προϊόντων από τους καταναλωτές, την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του καταναλωτικού κοινού, την αντιμετώπιση των βιολογικών προϊόντων από τους εμπόρους, το επίπεδο του ανταγωνισμού και το μερίδιο της αγοράς, τη στρατηγική της διαφήμισης, την τιμολογικαή πολιτική. Στο τέλος του κεφαλαίου θα αναφερθούμε στα ενδεχόμενα προβλήματα διακίνησης των βιολογικών προϊόντων στην Ελλάδα και στους στόχους που επιδιώκουν οι επιχειρήσεις και οι συνεταιρισμοί.

Thesis
NonPeerReviewed

Βιολογικά προϊόντα
Βιολογική γεωργία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.