Βιομιμητική σχεδίαση και ανάπτυξη προϊόντων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Βιομιμητική σχεδίαση και ανάπτυξη προϊόντων

Κανούτας, Ζήσης

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει βίο εμπνεόμενα προϊόντα και συστήματα τα οποία είναι ήδη σε εφαρμογή και προτείνει προϊόντα βασισμένα στη βίο μιμητική. Συγκεκριμένα αναφέρονται οι όροι μηχανικός και φυσικός σχεδιασμός ως μέρος της ανθρώπινης εξέλιξης και η σύγκριση αυτών. Αναφορά της ιεραρχίας αναγκών που ορίζουν την ανθρώπινη φύση και της πυραμίδας αναγκών σύμφωνα με τον Αμερικανό καθηγητή ψυχολογίας Abraham Maslow. Εκτενής αναφορά της τεχνολογίας πλαστικών καλουπιών και προσέγγιση της αγοραστικής τιμής τους παρουσιάζεται στα κεφάλαια 5 και 6. Στο τέλος των κεφαλαίων αναγράφονται διαδικτυακοί τόποι πανεπιστημίων και εταιριών με αντικείμενο μελέτης και ανάπτυξης βίο εμπνεόμενών προϊόντων και υπηρεσιών.

Thesis
NonPeerReviewed

Βιομηχανικός σχεδιασμός
Σχέδιο, Βιομηχανικό

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.