Νομικό πλαίσιο διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Νομικό πλαίσιο διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση

Πλιάτσικα, Ζωή
Ζουπανίδης, Ιωάννης
Πετρακίδου, Παγώνα

Στην εργασία αυτή εξετάζεται εξονυχιστικά το Νομικό πλαίσιο διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα και στν Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή στα στερεά απόβλητα, τα αστικά απόβλητα, τη σύστασή τους, τις τεχνικές διαχείρισης, τους τρόπους μεταφόρτωσής τους, τις μονάδες μηχανικής και βιολογικής επεξεργασίας τους, τα επικίνδυνα απόβλητα και τα οχήματα. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται αναλυτικά το νομοθετικό πλαίσιο διαχείρισης των αποβλήτων στην Ε.Ε και αναφέρεται ο τρόπος ανακύκλωσής τους. Τέλος στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή στο ιστορικό του νομοθετικού πλαισίου διαχείρισης στερεών αποβλήτων στν Ελλάδα, αναφέρονται τα κενά του θεσμικού πλαισίου ενώ τέλος γίνεται αναφορά σε ορισμένα είδη στερεών αποβλήτων όπως τα οχήματα, τα απόβλητα από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, τα ελαστικά, τα απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τέλος τα ορυκτέλαια.

Thesis
NonPeerReviewed

Απόβλητα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.