Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε βιομηχανία παραγωγής πλαστικών σωληνών από πολυβινιλοχλωρίδιο και πολυαιθυλένιο.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε βιομηχανία παραγωγής πλαστικών σωληνών από πολυβινιλοχλωρίδιο και πολυαιθυλένιο.

Τουφεκτσής, Σίμος

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την ανάλυση των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών μιας βιομηχανίας παραγωγής πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων από PVC (πολυβινιλοχλωρίδιο) και ΡΕ (πολυαιθυλένιο). Στόχος της εργασίας είναι να εντοπισθούν, να καταγραφούν και να αναλυθούν όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά των δραστηριοτήτων της βιομηχανίας τα οποία επιβαρύνουν το περιβάλλον. Η εργασία αποτελείτε από τρία μέρη. Στο πρώτο γίνεται αποτύπωση της παρούσας κατάστασης με ανάλυση των παραγωγικών διαδικασιών και όλων των βοηθητικών εργασιών.Στο δεύτερο μέρος της εργασίας χαρακτηρίζονται, ταξινομούνται και βαθμονομούνται όλα τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά που εντοπίστηκαν στο πρώτο μέρος. Τέλος στο τρίτο μέρος της εργασίας παραθέτονται μετρήσεις κάποιον περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών που πραγματοποιήθηκαν κατά την διάρκεια ανάπτυξης της εργασίας και τα αποτελέσματα των οποίων χρησιμοποιήθηκαν ώστε να γίνει ευκολότερος ο προσδιορισμός της υπάρχουσας κατάστασης.

Thesis
NonPeerReviewed

Περιβάλλον - Προστασία - Πρότυπα
Πλαστικά
Βιομηχανία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2003


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.