Προσέγγιση στην σεισμικότητα - αντιπροσωπευτικοί σεισμοί στην Πελοπόνηνησο (Αχαϊα - Μεσσηνία)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Προσέγγιση στην σεισμικότητα - αντιπροσωπευτικοί σεισμοί στην Πελοπόνηνησο (Αχαϊα - Μεσσηνία)

Παπαϊωάννου, Δημήτριος

Η παρούσα πτυχιακή εργασία, στόχο έχει να βοηθήσει να γίνουν κατανοητές οι βασικότερες σεισμολογικές έννοιες καθώς και να αναφερθούν οι πιο αντιπροσωπευτικοί σεισμοί που έγιναν στους νομούς Αχαΐας και Μεσσηνίας. Ως σεισμός χαρακτηρίζεται γενικά μια απότομη διατάραξη στο εσωτερικό της Γης, που εκδηλώνεται στην επιφάνεια, της με κίνηση του εδάφους. Η κίνηση αυτή, που είναι υπεύθυνη για τα καταστροφικά αποτελέσματα του σεισμού, προκαλείται από την διέλευση ελαστικών σεισμικών κυμάτων διά μέσου των πετρωμάτων της γης. Τα σεισμικά κύματα δημιουργούνται όταν απελευθερωθεί απότομα κάποια μορφή συσσωρευμένης ενέργειας, όπως χημική, βαρυτική ή ενέργεια ελαστικής παραμόρφωσης. Ελάχιστα φυσικά φαινόμενα είναι ικανά να προκαλέσουν τόση καταστροφή όσο οι σεισμοί, όπου στο πέρασμα των αιώνων, είναι υπεύθυνοι για τον θάνατο εκατομμυρίων ανθρώπων και για ανυπολόγιστες ζημιές. Ενώ οι σεισμοί εμπνέουν συναισθήματα τρόμου και δεισιδαιμονίας από τους αρχαιότατους χρόνους, πολύ λίγα είχαν γίνει κατανοητά για αυτούς ως την γένεση της σεισμολογίας, στις αρχές του 20ού αιώνα. Η σεισμολογία που περιλαμβάνει την επιστημονική μελέτη όλων των θεμάτων που σχετίζονται με τους σεισμούς, έχει δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα, όπως το γιατί και το πώς εκδηλώνονται οι σεισμοί.

Thesis
NonPeerReviewed

Γεωλογία
Σεισμοί

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.