Σχεδιασμός παιδικού καθίσματος αυτοκινήτου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Σχεδιασμός παιδικού καθίσματος αυτοκινήτου

Μαυρογιάννης, Κωνσταντίνος
Γαργαλιώνης, Αναστάσιος

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία (σε αντίθεση με τη νομοθεσία άλλων χωρών), δεν είναι υποχρεωτική η χρήση παιδικών καθισμάτων αυτοκινήτου. Απλώς απαγορεύεται η μεταφορά παιδιών στο εμπρός κάθισμα εάν δεν στηρίζονται σωστά. Ωστόσο, είναι σαφές ότι μόνο η τοποθέτηση του παιδιού στο πίσω κάθισμα, χωρίς τη χρήση σωστού παιδικού καθίσματος ή ζώνης ασφαλείας, δεν το προστατεύει από βαρύ τραυματισμό. Το μετατρέψιμο κάθισμα (convertible seat) είναι το κατάλληλο. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ο σχεδιασμός ενός παιδικού καθίσματος αυτοκινήτου σύμφωνα με τις προδιαγραφές ασφαλείας. Περιγράφεται η πορεία σχεδιασμού παιδικού καθίσματος αυτοκινήτου «ALPHA» με τη βοήθεια του παραμετρικού σχεδιαστικού πακέτου mechanical desktop 6.0 power pack.

Thesis
NonPeerReviewed

Βιομηχανικός σχεδιασμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.