Συστήματα επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων στο Δήμο Συκεών και Νεαπόλεως Θεσσαλονίκης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Συστήματα επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων στο Δήμο Συκεών και Νεαπόλεως Θεσσαλονίκης

Λίντεμανν, Μαρία-Νεκταρία
Μπαρμπαγεωργοπούλου, Παγώνα

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να δοθεί ένα σφαιρικό πλαίσιο του προγράμματος διαχείρισης, επεξεργασίας και ανακύκλωσης που χρησιμοποιεί ο Δήμος Συκεών - Νεαπόλεως, ο οποίος έχει επιτύχει να γίνεται διαλογή και επαναχρησιμοποίηση απορριμμάτων στα περισσότερα απορρίμματα που συλλέγονται. Απώτερος σκοπός είναι να γίνει κατανοητό ότι περισσότερα σκουπίδια, περισσότερα υλικά συσκευασίας στα άχρηστα, αύξηση των ποσοστών συνθετικών υλικών που δεν υπήρχαν πριν ήρθαν ως συνέπεια των αλλαγών που συντελούνταν σταδιακά στο μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης. Τα πρότυπα της κατανάλωσής μας, επηρεάζουν την παραγωγή αποβλήτων έτσι ,ώστε ο όγκος των παραγόμενων αποβλήτων να είναι άμεσα συνδεδεμένος με τα προϊόντα που καταναλώνονται.

Thesis
NonPeerReviewed

Απόβλητα
Ανακύκλωση
Απορρίμματα και διάθεση απορριμμάτων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.