Επεξεργασία αποβλήτων βαφείου με μεμβράνες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Επεξεργασία αποβλήτων βαφείου με μεμβράνες

Δεληλάμπου, Καλλιόπη
Πρίτση, Καλλιόπη

Η εργασία που ακολουθεί, αφορά τη μελέτη συστημάτων διήθησης για την επεξεργασία αποβλήτων σε βαφείο κλωστοϋφαντουργίας. Για τον σκοπό αυτό, σχεδιάστηκαν δύο συστήματα διήθησης, ένα σύστημα υπερδιήθησης, στο οποίο θα απομακρύνεται η χρωστική Indigo από το ρεύμα αποβλήτων και ένα σύστημα αντίστροφης ώσμωσης, όπου θα απομακρύνονται οι υπόλοιπες προσμίξεις και θα ανακτάται καθαρό νερό. Το σύστημα υπερδιήθησης, έχει δυναμικότητα επεξεργασίας 10,2 m3 αποβλήτων/hr, με συγκέντρωση Indigo 0,15 gr/lt. Η πάγια επένδυση της παραπάνω εγκατάστασης εκτιμάται ότι θα είναι 55.700 Ευρώ, ενώ η ετήσια ανάκτηση χρωστικής Indigo, αναμένεται να φτάσει τα 8.700 Kg. Με βάση τα παραπάνω ο χρόνος αποπληρωμής κεφαλαίου, εκτιμάται ότι θα είναι 1,25 χρόνια. Το σύστημα αντίστροφης ώσμωσης, έχει δυναμικότητα επεξεργασίας 13 m3 αποβλήτων/hr, ενώ η απομάκρυνση των προσμίξεων φτάνει το 98%. Η ετήσια ανάκτηση νερού υπολογίζεται ότι θα είναι 68.000 m3 με συγκέντρωση προσμίξεων μικρότερη από 300 ppm. Το κόστος της πάγιας επένδυσης εκτιμάται θα ανέρχεται σε 61.500 Ευρώ, ενώ ο χρόνος αποπληρωμής κεφαλαίου αναμένεται ότι δεν θα υπερβεί τα 3,5 χρόνια.

Thesis
NonPeerReviewed

Κλωστοϋφαντουργία
Απόβλητα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2003


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.