Σχεδίαση βέλτιστης υπαίθριας εκμετάλευσης με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Σχεδίαση βέλτιστης υπαίθριας εκμετάλευσης με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή

Ξανθόπουλος, Θεόδωρος

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η σχεδίαση και μελέτη μιας υπαίθριας εκμετάλλευσης, με την χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και ειδικότερα με την χρήση του προγράμματος Whittle Four-X Analyzer και Vulcan 3D Software, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται για τον σκοπό στον οποίο προορίζεται. Κατά το σχεδίασμά της εκμετάλλευσης ενός κοιτάσματος με υπαίθρια μέθοδο, η σχεδίαση της βέλτιστης εκμετάλλευσης αποτελεί την πρώτη και βασική φάση της όλης εργασίας. Ο σχεδιασμός της βέλτιστης εκμετάλλευσης και ειδικότερα της οικονομικά βέλτιστης εκμετάλλευσης, ανάλογα με την στρατηγική της επιχείρησης και το σύγχρονο οικονομικό κλίμα, οικονομικά βέλτιστο μπορεί να σημαίνει αύξηση της τρέχουσας καθαρής αξίας, ελαχιστοποίηση του αρχικού κόστους, μεγιστοποίηση του περιεχομένου σε μετάλλευμα ή πιθανά κάτι άλλο συστατικό. Ησχεδίαση μιας υπαίθριας εκμετάλλευσης μπορεί να κατηγοριοποιηθεί αρχικά σε δυο βασικές κατηγορίες, την χειρονακτική σχεδίαση και την σχεδίαση με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Thesis
NonPeerReviewed

Προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών
Ορυχεία και ορυκτά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.