Χώροι υγειονομικής ταφής απορριμάτων. Μελέτη - κατασκευή - λειτουργία - εφαρμογή στα Χ.Υ.Τ.Α. Κατερίνης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Χώροι υγειονομικής ταφής απορριμάτων. Μελέτη - κατασκευή - λειτουργία - εφαρμογή στα Χ.Υ.Τ.Α. Κατερίνης

Καλπακίδης, Φώτιος
Γρίβας, Αστέριος

Στην παρακάτω πτυχιακή εργασία γίνεται στο πρώτο κομμάτι μια γενική ανάπτυξη των απαιτήσεων ενός Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων, οι προδιαγραφές του χώρου για ασφαλή λειτουργία, οι ανάγκες σε εξοπλισμό μηχανολογικό και υλικοτεχνική υποδομή. Τις ανάγκες και τα προβλήματα που συναντούνται πιο συχνά κατά τη λειτουργία του χώρου. Στο δεύτερο κομμάτι γίνεται περιγραφή του τρόπου λειτουργίας και κατασκευής του Χ.Υ.Τ.Α Κατερίνης στον Τρίλοφο Πιερίας στη θέση Παλαιό Χράνης. Ο χώρος λειτουργεί τα τελευταία δύο χρόνια έχοντας δεχτεί περισσότερο από 50.000 τόνους απορριμμάτων από τους γύρω δήμους αλλά και από ιδιώτες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Thesis
NonPeerReviewed

Απορρίμματα
Χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2003


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.