Σύγχρονες μέθοδοι επεξεργασίας μαρμάρου στην Ελλάδα.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Σύγχρονες μέθοδοι επεξεργασίας μαρμάρου στην Ελλάδα.

Μακρυγιάννη, Ειρήνη

Είναι βέβαιο ότι στον κλάδο του μαρμάρου υπάρχουν μελλοντικά μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης. Υπάρχουν όμως και αρκετοί λόγοι που έχουν οδηγήσει σήμερα τον κλάδο σε μια στασιμότητα. Αυτοί είναι: Η μη παρακολούθηση από των σύνολο των λατομικών επιχειρήσεων των σύγχρονων μεθόδων εξόρυξης, καθώς και η αλόγιστη χρήση διαρρηκτικών εκρηκτικών υλών και η όχι σε βάθος επέκταση της εκμετάλλευσης. Στην παρούσα εργασία γίνεται μια ιστορική διαδρομή στη χρήση του μαρμάρου. Ακολουθεί η καταγραφή των ποιοτικών χαρακτηριστικών του και ο κύκλος παραγωγής μιας μονάδας επεξεργασίας μαρμάρων. Στη συνέχεια αναφέρεται ο απαραίτητος εξοπλισμός και οι μέθοδοι επεξεργασίας των μαρμάρων. Στο τελεταίο κεφάλαιο εξετάζεται ο κλάδος του μαρμάρου στην Ελλάδα και παρατίθενται τα συμπεράσματα της μελέτης.

Thesis
NonPeerReviewed

Μάρμαρο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.