Οργάνωση εργαστηρίου σκυροδέματος μεγάλων έργων (Ρίο-Αντίρριο)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2002 (EL)
Οργάνωση εργαστηρίου σκυροδέματος μεγάλων έργων (Ρίο-Αντίρριο)

Σαίνης, Θεόδωρος

Η παρούσα εργασία είναι μια προσπάθεια καταγραφής εμπειριών. Η τεχνολογία του σκυροδέματος αναπτύσσεται διαρκώς και απαιτείται πλήρη εξακρίβωση των όσο το δυνατό περισσότερων παραμέτρων του σκυοοδέματος είναι εφικτό. Για την εξακρίβωση των αποτελεσμάτων^ και των παραμέτρων του σκυροδέματος πραγματοποιούνται από τα εργαστήρια σκυροδέματος τα οποία είναι απαραίτητα σε όλα τα μεγάλα η μη τεχνικά έργα. Για την ποιότητα ενός έργου λοιπόν βασικός και προσδιοριστικός παράγοντας είναι η ύπαρξη ενός εργαστηρίου σκυροδέματος με προϋπόθεση την καλή λειτουργία του, την αξιόπιστη επιστημονική κατάρτιση του προσωπικού του και την ύπαρξη του εκάστοτε αναγκαίου εξοπλισμού. Η παρουσίαση των δοκιμών-διαδικασιών που περιγράφονται στην πτυχιακή εργασία μου καθώς και η γενική περιγραφή του έργου αποδόθηκε με την περισσότερο δυνατή απλοϊκή μορφή. Ο σκοπός της ύπαρξης του εργαστηρίου σκυροδέματος είναι ο ποιοτικός έλεγχος των κύριων υλικών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή ενός έργου. Στο εργαστήριο λαμβάνουν χώρα καθημερινά δοκιμές οι οποίες σχετίζονται κυρίως με το σκυρόδεμα αλλά και με τα συστατικά που το αποτελούν ξεχωριστά. Διάφορες παράμετροι παίζουν ρόλο, όπως η θερμοκρασία και η υγρασία του περιβάλλοντος αλλά και των υλικών του σκυροδέματος.

Thesis
NonPeerReviewed

Σκυρόδεμα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2002


cc_by_nc_nd



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.