Το σκυρόδεμα σε λιμενικά έργα, κατασκευή λιμένα Κορίνθου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Το σκυρόδεμα σε λιμενικά έργα, κατασκευή λιμένα Κορίνθου

Παθέκας, Ιωάννης

Το σκυρόδεμα και η τεχνολογία του, που αναπτύσσεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια απαιτεί πλήρη μελέτη και κατάλληλες διεργασίες υποδομής, ώστε το αποτέλεσμα της χρήσης του να είναι ποιοτικό. Για εφικτό αποτέλεσμα σε λιμενικά έργα από σκυρόδεμα απαραίτητη και βασική προϋπόθεση είναι οι εργασίες που λαμβάνουν χώρα στο έργο πριν την έναρξη της σκυροδέτησης καθώς και η μελέτη υποδομής του έργου, γι’αυτό οι διαδικασίες - δραστηριότητες που περιγράφονται στην πτυχιακή μου εργασία αποδίδονται με όσο το δυνατόν περισσότερο αναλυτική και απλοϊκή μορφή. Τα τελευταία χρόνια το μεγαλύτερο ποσοστό κατασκευών κτιριακών έργων, έργων οδοποιίας, φραγμάτων σηράγκων-τούνελ και στην περίπτωση της εργασίας λιμενικών έργων, κύριο υλικό χρήσης είναι το σκυρόδεμα. Το χαρακτηρίζει η ανθεκτικότητα του στο χρόνο, τις καιρικές συνθήκες και τα πολύμορφα συχνά σχήματα που παρατηρούμε καθημερινά. Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι αναντικατάστατο ενώ σε άλλες προσπερνά σε πρώτες εκτιμήσεις λόγω χαμηλού κόστους.

Thesis
NonPeerReviewed

Λιμάνια - Σχέδιο και κατασκευή
Σκυρόδεμα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.