Εμφιαλωμένο και μεταλλικό νερό: προφίλ από τέσσερις ελληνικές επιχειρήσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Εμφιαλωμένο και μεταλλικό νερό: προφίλ από τέσσερις ελληνικές επιχειρήσεις

Χλωροτύρη, Αγγελική

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται και αξιολογούνται τα εμφιαλωμένα & μεταλλικά νερά. Η αξιολόγηση στηρίχθηκε πάνω σε 4 ελληνικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η εργασία αποτελείται από επτά κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο υπάρχει μια γενική αναφορά στο νερό. Η παγκόσμια κατάσταση της αγοράς και οι λόγοι κατανάλωσης του. Στο δεύτερο αξιολογούνται τα εμφιαλωμένα νερά στην Ελλάδα και υπάρχουν κάποια σχεδιαγράμματα,τα οποία δείχνουν τα ποσοστά πωλήσεων στο νερό στα τελευταία χρόνια. Στο τρίτο, γίνεται παρουσίαση της εταιρίας ‘Σουρωτή’. Στο τέταρτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η εταιρία ‘Βίκος’. Στο πέμπτο ,γίνεται παρουσίαση της εταιρίας ‘Ζαγόρι’. Στο έκτο,παρουσιάζεται η ‘Coca-cola 3e. και τέλος στο έβδομο κεφάλαιο γίνεται σύγκριση όλων των εταιριών και κατά πόσο ασφαλή είναι το νερό που καταναλώνεται

Thesis
NonPeerReviewed

Νερό
Υδάτινοι πόροι - Διαχείριση
Ποιοτικός έλεγχος

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.