Εμφιαλωμένο και μεταλλικό νερό: προφίλ από τέσσερις ελληνικές επιχειρήσεις

RDF 

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see item page
in the web site of the repository *
shareSemantic enrichment/homogenization by EKT

2011 (EN)
Εμφιαλωμένο και μεταλλικό νερό: προφίλ από τέσσερις ελληνικές επιχειρήσεις

Χλωροτύρη, Αγγελική

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται και αξιολογούνται τα εμφιαλωμένα & μεταλλικά νερά. Η αξιολόγηση στηρίχθηκε πάνω σε 4 ελληνικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η εργασία αποτελείται από επτά κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο υπάρχει μια γενική αναφορά στο νερό. Η παγκόσμια κατάσταση της αγοράς και οι λόγοι κατανάλωσης του. Στο δεύτερο αξιολογούνται τα εμφιαλωμένα νερά στην Ελλάδα και υπάρχουν κάποια σχεδιαγράμματα,τα οποία δείχνουν τα ποσοστά πωλήσεων στο νερό στα τελευταία χρόνια. Στο τρίτο, γίνεται παρουσίαση της εταιρίας ‘Σουρωτή’. Στο τέταρτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η εταιρία ‘Βίκος’. Στο πέμπτο ,γίνεται παρουσίαση της εταιρίας ‘Ζαγόρι’. Στο έκτο,παρουσιάζεται η ‘Coca-cola 3e. και τέλος στο έβδομο κεφάλαιο γίνεται σύγκριση όλων των εταιριών και κατά πόσο ασφαλή είναι το νερό που καταναλώνεται

Thesis
NonPeerReviewed

Νερό
Υδάτινοι πόροι - Διαχείριση
Ποιοτικός έλεγχος

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)