Επισκευές και ενισχύσεις κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Επισκευές και ενισχύσεις κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα

Ψυχή, Τατιάνα

Ελλάδα, μια χώρα που βρίσκεται σε μία έντονα σεισμική περιοχή και που οι γνώσεις μας για τη σεισμική συμπεριφορά των κατασκευών δοκιμάζονται κάθε φορά που συμβαίνει ένας σεισμός μεγάλης έντασης. Συνεχώς οι θεωρίες μας αλλάζουν και καινούργια σχέδια ετοιμάζονται. Από κάθε καινούργιο σεισμό παίρνουμε «μαθήματα» και σε συνδυασμό με νέες τεχνολογίες και συνεχή έρευνα στο αντίστοιχο επιστημονικό πεδίο έχουμε οδηγηθεί σε αλλαγές των Κανόνων Δόμησης και των Κανονισμών. Έτσι συνεχώς και ευτυχώς για κάθε νέα κατασκευή χρησιμοποιείται ορθότερος και ασφαλέστερος σχεδιασμός. Η ύπαρξη βλαβών σε μία κατασκευή θέτει σε εφαρμογή το θέμα του ανασχεδιασμού. Είναι προφανές λοιπόν ότι ο προβληματισμός για τον ανασχεδιασμό των κατασκευών πρέπει να τεθεί έγκαιρα για το σύνολο των κατασκευών που είχαν σχεδιαστεί με παλαιότερους κώδικες και όχι μόνο για τις κατασκευές που έπαθαν σοβαρές ζημιές σε μία συγκεκριμένη περιοχή μετά από έναν ισχυρό σεισμό. Στην περίπτωση κατασκευών που δεν υπάρχουν βλάβες δεν επαρκές στοιχείο για την απόφαση ανασχεδιασμού η μειωμένη σεισμική ασφάλεια που θα προκύψει από ένα καθιερωμένο αναλυτικό υπολογισμό με βάση τους σύγχρονους κανονισμούς. Είναι πιο σύνθετο και προστίθενται παράγοντες που θα πρέπει λαμβάνονται υπ’ όψιν για τον καθορισμό των κριτηρίων αποδοχής στον ανασχεδιασμό μιας κατασκευής. Είναι γενικότερα αποδεκτό ότι ο ανασχεδιασμός των κατασκευών στην χώρα μας εφαρμόζεται σχεδόν αποκλειστικά στις περιπτώσεις επισκευής και ενίσχυσης κτιρίων με βλάβες από ένα σεισμό. Ενώ φαίνεται να είναι απαραίτητη η έγκαιρη τουλάχιστον ενίσχυση των κτιρίων προσφοράς υπηρεσιών επείγουσας ανάγκης, όπως για παράδειγμα τα νοσοκομεία, έτσι ώστε να παραμείνουν σε λειτουργία σε περίπτωση σεισμού.

Thesis
NonPeerReviewed

Σκυρόδεμα
Κατασκευές

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.