Ποιότητα νερού επεξεργασία και καθαρισμός αστικών και βιομηχανικών λυμάτων.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Ποιότητα νερού επεξεργασία και καθαρισμός αστικών και βιομηχανικών λυμάτων.

Βασιλειάδης, Ιωάννης

Στην αρχή της εργασίας γίνεται αναφορά στα χαρακτηριστικά των απόβλητων και στις ιδιότητες τους και στους ανάλογους ρυπαντές. Οι ρυπαντές που υπάρχουν πρέπει να έχουν καθοριστεί γενικά πριν από την υλοποιήσει της μελέτης ώστε να γίνουν οι απαραίτητες κατασκευές και ο εξοπλισμός της μονάδας. Στο επόμενο κεφαλαίο αναφέρονται οι ποσότητες των απόβλητων και γίνεται ο διαχωρισμός σε όμβρια και σε λύματα. Στο τέταρτο κεφαλαίο γίνετε μια αναφορά στις μεθόδους επεξεργασίας υγρών απόβλητων. Εκεί υπάρχουν κάποιοι πίνακες που έχουν τα γενικά χαρακτηρίσθηκα για την κάθε μέθοδο ώστε να γίνετε με μια μάτια περίπου πια είναι η προτιμότεροι για κάθε περίπτωση. Στο πέμπτο κεφαλαίο ξεκινάει η περιγραφή της πρωτοβάθμιας επεξεργασίας. Το κεφαλαίο αυτό περιλαμβάνει τις σχάρες μηχανικές και χειροκίνητες, τους αμμοσυλλεκτες και λιποσυλλεκτες καθώς και την δεξαμενή της πρωτοβάθμιας καθίζησης. Στο έκτο κεφαλαίο έχουμε τη δευτεροβάθμια επεξεργασία. Περιγράφονται την αερόβιες και αναερόβιες επεξεργασίες, τα συστήματα ενεργού ιλύος και τα συστήματα φίλτρων. Στο έβδομο κεφαλαίο γίνετε περιγραφή της τριτοβάθμιας επεξεργασίας . εδώ εκτός από το φαινόμενο του ευτροφισμού γίνονται αναλυτικές αναφορές για τους ρυπαντές όπως τα αιωρούμενα σωματίδια της οργανικές ενώσεις , τον φώσφορο , και το άζωτο. Στη συνεχεία στο όγδοο κεφαλαίο περιγράφονται οι μέθοδοι απολυμάνσεις και υπάρχει αναφορά στις διατάξεις και στιςδεξαμενές που χρησιμοποιούνται. Στο επόμενο κεφαλαίο εξηγείται τι γίνετε η περίσσια λάσπης πως γίνονται οι διαδικασίες πάχυνσης καθώς και οι διαδικασίες αφυδάτωσης. Τέλος, στο δέκατο κεφαλαίο, γίνεται μια σύντομη αναφορά για τα συστήματα διάθεσης λίμνες, ποτάμια και σε κάποια χαρακτηρίσθηκα που έχει το καθένα από αυτά.

Thesis
NonPeerReviewed

Λύματα - Καθαρισμός
Απόβλητα - Βιολογική επεξεργασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2003


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.