Διαχείριση αποβλήτων αμιάντου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Διαχείριση αποβλήτων αμιάντου

Καφαντάρης, Ευάγγελος

Σκοπός της παρούσα πτυχιακής εργασίας είναι να δοθεί ένα σύντομο ιστορικό της χρήσης του αμιάντου, να περιγραφεί το υλικό και να αναφερθεί η προέλευση του, οι διεργασίες παραγωγής και οι χρήσεις του κατά το παρελθόν. Ακόμη θα αναφερθούν οι δυσμενείς επιπτώσεις που είχε η χρήση του αμιάντου στην ανθρώπινη υγεία και θα γίνει αναφορά της σχετικής νομοθεσίας. Στόχος είναι να περιγραφεί η σωστή διαδικασία απομάκρυνσης του αμιάντου από τα κτίρια και η σωστή διαχείριση των αποβλήτων του.

Thesis
NonPeerReviewed

Αμίαντος
Απόβλητα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.