Φόροι άνθρακα και εμπόριο αεριών θερμοκηπίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Φόροι άνθρακα και εμπόριο αεριών θερμοκηπίου

Νικολέα, Βασιλική-Αλεξάνδρα

Στην παρούσα πτυχιακή περιγράφεται στο πρώτο κεφάλαιο το περιβαλλοντικό πρόβλημα που υπάρχει από τα αέρια του θερμοκηπίου και τις κλιματικές αλλαγές που προκλήθηκαν από αυτά. Στη συνέχεια στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρονται τα μέτρα που λήφθησαν για την αντιμετώπιση του προβλήματος δηλαδή το Πρωτόκολλο του Κιότο και άλλες συμβάσεις. Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφεται το σύστημα εμπορίας ρύπων, η λειτουργία του και η αποτελεσματικότητα του. Τέλος στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφεται η εφαρμογή των φόρων άνθρακα και αναπτύσσονται αναλυτικά οι επιδράσεις τους και οι επιπτώσεις τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Κλιματικές αλλαγές
Φαινόμενο του θερμοκηπίου

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.