Διαχείριση στερεών αποβλήτων Δήμου Κοζάνης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Διαχείριση στερεών αποβλήτων Δήμου Κοζάνης

Σωτηριάδου, Σοφία

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναν να παραθέσει όλους τους δυνατούς τρόπους διαχείρισης και επεξεργασία;, απορριμμάτων και τους τρόπους που αυτές μπορούν να σχεδιαστούν ώστε να έχουν, όσο αυτό είναι εφικτό, λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Και μέσα από την ανάλυση αυτή, να γίνεται κατανοητό ότι «τα σκουπίδια δεν είναι για πέταμα, είναι πρώτη ύλη», το οποίο περιγράφει πολύ εύστοχα την πραγματική κατάσταση και έχει υιοθετηθεί από τον Σύνδεσμο Οργάνωσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης Μείζονος Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα αναλύονται τα συστατικά διαχείρισης απορριμμάτων, παρουσιάζεται σχετική νομοθεσία Ελληνική αλλά και Ευρωπαϊκή καθώο επίσηο γίνεται αναλυτική παρουσίαση των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την ενεργειακή αξιοποίηση τους. Η συγκεκριμένη πρακτική επιβάλλει η διαχείριση να επιτελείται σε επίπεδο Δήμου, ώστε να ελαχιστοποιούνται τα προβλήματα της ρύπανσης του περιβάλλοντος και να βελτιστοποιείται η διαχείριση των παραγόμενων απορριμμάτων στο σύνολο των διαχειριστικών ενοτήτων που υπάγονται στο Δήμο.

Thesis
NonPeerReviewed

Χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων
Ανακύκλωση
Απορρίμματα και διάθεση απορριμμάτων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.