Η πορεία του χρηματιστηρίου αξιών Αθηνών στο διεθνές ευρωπαϊκό πλαίσιο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Η πορεία του χρηματιστηρίου αξιών Αθηνών στο διεθνές ευρωπαϊκό πλαίσιο

Σταυροπούλου, Χαρίκλεια
Σταυροπούλου, Ειρήνη

Ο σκοπός και στόχος της παρούσας μελέτης, είναι διπλός: Αφ’ ενός μεν θελήσαμε να καταδείξουμε την πορεία εξέλιξης της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς, κατά τα τελευταία 5 χρόνια, εξηγώντας παράλληλα τα αίτια της πορείας αυτής και αφ’ ετέρου, να εξαχθούν συμπεράσματα για τον τρόπο που κινείται η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, συμπεράσματα τα οποία θα είναι εξαιρετικά χρήσιμα για τη κατανόηση της σημερινής συγκυρίας, αλλά και για τη αντίληψη και την πρόβλεψη του τρόπου που ενδέχεται να κινηθεί η χρηματιστηριακή αγορά τα επόμενα χρόνια. Το πρώτο μέρος της μελέτης, αφορά μια μικρή αναδρομή σε γεγονότα των 2 τελευταίων δεκαετιών. Θα αναλύσουμε τη βασική παράμετρο της πορείας του χρηματιστηρίου που δεν είναι άλλη από την οικονομία, καθώς θα καταθέσουμε τα συμπεράσματα και τις παρατηρήσεις μας στη πορεία της οικονομίας. Στο δεύτερο μέρος, θα καταθέσουμε αναλυτικά, με συγκεντρωτικούς πίνακες και πόσα, τη πορεία του Ελληνικού Χρηματιστηρίου, τα έτη 2001-2005. Η ανάλυση είναι μηνιαία, με σκοπό την βαθύτερη και πιο ουσιαστική ενημέρωση και κατανόηση. Τρίτον θα μελετήσουμε την πορεία της χρηματιστηριακής αγοράς ανά έτος, εστιάζοντας τη προσοχή μας τόσο στη πορεία των κλάδων, όσο και στις επενδύσεις στα αμοιβαία κεφάλαια, αλλά και την πορεία των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων με φυσικό επακόλουθο τη πορεία του γενικού δείκτη της Ελλάδος και του ευρύ δείκτη της ευρωζώνης και ποια γεγονότα τον επηρέασαν τόσο θετικά , όσο και αρνητικά. Στο τέταρτο μέρος θα αναφέρουμε τη πορεία των Ευρωπαϊκών Χρηματιστηρίων, και την διαδικασία ενοποίησης τους. Επίσης ποιες θα είναι οι συνέπειες για το ελληνικό Χρηματιστήριο, στην διαμορφωμένη αγορά ενός παν-ευρωπαϊκού χρηματιστηρίου. Τελειώνοντας την μελέτη μας θα εξάγουμε τα τελικά συμπεράσματα.

Thesis
NonPeerReviewed

Χρηματιστήρια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.