Παρασκευή ανοδικών ηλεκτροδίων και ηλεκτρολυτών για SOFCs με τη μέθοδο πυρόλυσης ψεκασμού.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Παρασκευή ανοδικών ηλεκτροδίων και ηλεκτρολυτών για SOFCs με τη μέθοδο πυρόλυσης ψεκασμού.

Τσιμέκας, Γεώργιος

Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση κελιών καυσίμου. Τα τελευταία χρόνια, τα κελιά καυσίμου στερεού ηλεκτρολύτη (Solid Oxide Fuel Cells, SOFC's) είναι αυτά που έχουν συγκεντρώσει την προσοχή της επιστημονικής έρευνας, αφού η χρήση στερεού ηλεκτρολύτη παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα. Ένα τέτοιο κελί μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα σε συστήματα παραγωγής ενέργειας βάσης όσο και σε φορητά συστήματα. Η τελευταία δε εφαρμογή του υποστηρίζεται από το γεγονός ότι δεν υπάρχουν υπερχειλίσεις ή διαβρώσεις υλικών, φαινόμενα που σχετίζονται αποκλειστικά με διαλύματα ηλεκτρολυτών. Στις μεγάλες πόλεις η χρήση SOFC's μπορεί να λύσει πολλά περιβαλλοντικά προβλήματα, αφού οι πολύ χαμηλές εκπομπές ρύπων τα καθιστούν ιδανικά για χρήση σαν συστήματα παραγωγής ενέργειας σε ηλεκτροκίνητα οχήματα.

Thesis
NonPeerReviewed

Χημικές διεργασίες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.