Αστική ατμοσφαιρική ρύπανση Κοζάνης που προκαλείται από τα τροχοφόρα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Αστική ατμοσφαιρική ρύπανση Κοζάνης που προκαλείται από τα τροχοφόρα

Κουτσελίνης, Παναγιώτης
Κουτροδήμου, Παρασκευή

Η τεχνική έκθεση που ακολουθεί, αποβλέπει στη συλλογή, στη πρωτοβάθμια στατιστική επεξεργασία και αξιολόγηση των δεδομένων που παρέχει ο κινητός σταθμός. Οι μετρήσεις μας πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 04/06/2004 και το Σάββατο 05/06/2004. Επειδή δεν υπήρχε η δυνατότητα να πάρουμε μετρήσεις για όλη την εβδομάδα, λόγω φόρτου εργασιών, θεωρήσαμε πως οι μέρες Τρίτη και Πέμπτη έχουν παραπλήσια κυκλοφοριακή ροή με την Παρασκευή. Αυτό έγινε επειδή τις μέρες αυτές τα εμπορικά καταστήματα παραμένουν ανοικτά και το απόγευμα. Παρατηρείται ότι τις ημέρες που τα καταστήματα παραμένουν ανοικτά και κατά την διάρκεια του απογεύματος έχουμε μεγαλύτερη κυκλοφοριακή ροή σε σχέση με τις υπόλοιπες μέρες και οι ατμοσφαιρικοί ρύποι έχουν μεγαλύτερες συγκεντρώσεις. Βέβαια σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι καιρικές συνθήκες της περιόδου των μετρήσεων όπου με την αλλαγή του καιρού έχουμε και διαφορετικές συνθήκες ισορροπίας. Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί πως την περίοδο των μετρήσεων στην περιοχή βρισκόταν σε εξέλιξη έργα ανέγερσης οικοδομής και αυτό ίσως να έχει ως αποτέλεσμα την αυξημένη ατμοσφαιρική ρύπανση της περιοχής καθώς και την αύξηση των

Thesis
NonPeerReviewed

Ατμοσφαιρική ρύπανση
Αυτοκίνητα - Περιβαλλοντικές απόψεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.