Κοιτάσματα ζεόλιθων στην Ελλλάδα και διεθνώς: χρήσεις - εφαρμογές - ορυκτολογία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Κοιτάσματα ζεόλιθων στην Ελλλάδα και διεθνώς: χρήσεις - εφαρμογές - ορυκτολογία

Κλαπάνη, Ευθυμία

Σκοπός της παρούσας εργασία είναι να δώσει μια γενική εικόνα για τα κοιτάσματα ζεολίθων, από την εποχή που ανακαλύφθηκαν μέχρι και την σημερινή εποχή. Γενικά, αναφέρεται στην παρουσία των ζεολίθων παγκόσμια αλλά και πιο συγκεκριμένα στην Ελλάδα. Η μελέτη των ζεολίθων που έγινε στην παρούσα πτυχιακή εργασία δίνει γενικές πληροφορίες χωρίς λεπτομερή περιγραφή. Επομένως διαβάζοντας κάποιος αυτή την εργασία θα μπορέσει να ενημερωθεί για την γεωλογία των ζεολίθων, την κατανομή των σημαντικότερων αποθεμάτων όπως και την τεχνολογία των ζεολίθων. Παρακάτω γίνεται μια αναφορά για το που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα κοιτάσματα ζεολίθων και η εργασία κλείνει με το τι προβλήματα υπάρχουν και ποιες είναι οι μελλοντικές τάσεις των ζεολίθων.

Thesis
NonPeerReviewed

Ορυκτολογία
Ζεόλιθοι

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.