Επιχειρησιακό σχέδιο: ένα παράδειγμα = Business plan : en example

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Επιχειρησιακό σχέδιο: ένα παράδειγμα = Business plan : en example

Γατσέλης, Χρήστος

To θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε είναι το επιχειρηματικό σχέδιο. Το επιχειρηματικό σχέδιο είναι στην ουσία ο σχεδιασμός όταν αρχίζει μία επιχειρηματική δράση. Το επιχειρηματικό σχέδιο είναι το σημαντικότερο εργαλείο για μια επιχείρηση. Στην σύγχρονη κοινωνία στην οποία ζούμε και η τεχνολογία εξελλίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς, το επιχειρηματικό σχέδιο είναι αυτό που μπορεί να σε οδηγησεί στον δρόμο της επιτυχίας. Το επιχειρηματικό σχέδιο είναι αναγκαίο κακό, χωρίς επιχειρηματικό σχέδιο δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει μια επιχείρηση, πηγαίνει στην τύχη. Όταν όμως το πραγματοποιείς , το φτιάχνεις τότε σημαίνει ότι μελετάς όλες τις πλευρές. Γνωρίζεις πριν καν ξεκινήσεις την επιχειρήση σου που απευθύνεσαι (πελάτες), γνωρίζεις που πρέπει να στραφείς, ξέρεις τους ανταγωνιστές και όλους εκείνους τους κινδύνους που υπάρχουν. Με το επιχειρηματικό σχέδιο βάζεις τους στόχους τους οποίους θέλεις να πιάσεις έτσι ώστε να είσαι ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα. Το επιχειρηματικό σχέδιο δεν γίνεται μία φορά στην αρχή και τέλος, αλλά επαναλαμβάνεται ανάλογα με τις αλλαγές της τεχνολογίας καθώς και με τις απαιτήσεις που υπάρχουν σε χρονικά διαστήματα που κινούνται συνήθως από τρία έως πέντα χρόνια. Στην Ελλάδα οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι μικρές και πολλές εκ των οποίων δεν γνωρίζουν καν τι είναι το επιχειρηματικό σχέδιο και έτσι αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα στο άμμεσο μέλλον με σκοπό κάποια στιγμή να κλείνουν οριστικά. Η επιτυχία έρχεται μετά από έρευνα, μελέτη, σχεδίασμά, προγραμματισμό, σωστή δράση. Στα κεφάλαια που ακολουθούν υπάρχει η μεθοδολογία και τα εργαλεία της έρευνας που έγιναν για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας. Στην εργασία θα μιλήσουμε για το πόσο χρήσιμο είναι να υπάρχει το επιχειρηματικό σχέδιο. Επίσης θα μιλήσουμε για την επιχειρηματικότητα και τις νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Γίνεται αναφορά στην ανάλυση της αγοράς και του μάρκετινγκ. Επίσης θα γίνει αναφορά στους πελάτες και στο πως μπορούμε να αποκτήσουμε πελάτες για την επιχείρηση. Τέλος υπάρχει και το παράδειγμα του επιχειρηματικού σχεδίου, στο οποίο γίνονται οι προβλέψεις και καθορίζονται οι στόχοι τους οποίους θέλουμε να έχουμε ως επιχείρηση. Όλα αυτά που αναφέραμε είναι γενικά τι περιέχει η εργασία που θα παρουσιασθεί στα παρακάτω κεφάλαια.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρηματικά σχέδια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.