Η εφαρμογή του GLOBAL GAP στην πιπεριά θερμοκηπίου στην εταιρεία ΚΥΡΒΑΣ Α.Ε. της Ιεράπετρας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Η εφαρμογή του GLOBAL GAP στην πιπεριά θερμοκηπίου στην εταιρεία ΚΥΡΒΑΣ Α.Ε. της Ιεράπετρας

Χριστάκη, Μαρία

Η εργασία αναφέρεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση στην καλλιέργεια της πιπεριάς θερμοκηπίου, που εφαρμόζεται σε μια ομάδα παραγωγών στην εταιρεία Κύρβας α.ε στην Ιεράπετρα της Κρήτης , η οποία έχει συμβουλευτικό ρόλο για τους παραγωγούς για να πιστοποιήσουν τα προϊόντα τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πρωτοκόλλου Globalgap. Το globalgap είναι ένα παγκόσμιο πρότυπο που έχει καθιερωθεί ως βασική αναφορά για τις ορθές γεωργικές πρακτικές και καλύπτει όλη τη διεργασία γεωργικής παραγωγής του πιστοποιημένου προϊόντος από πριν τη φύτευση μέχρι την έξοδο του προϊόντος. Στόχος είναι η παραγωγή ασφαλών προϊόντων για τους καταναλωτές έχοντας υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος, την ασφάλεια των και την ευημερία των εργαζομένων , και την υγιεινή. Το Globalgap έχει κάποιους γενικούς κανονισμούς που έχουν να κάνουν με συγκεκριμένες διαδικασίες και συγκεκριμένα σχέδια διαχείρισης τα οποία ισχύουν για όλες τις καλλιέργειες μέσω των οποίων υλοποιούνται οι στόχοι του. Οι διαδικασίες αυτές και τα σχέδια διαχείρισης αφορούν όλους όσους έχουν να κάνουν με την εκμετάλλευση της Κύρβας α.ε δηλαδή (το παραγωγό, τον επιβλέπον γεωπόνο, τον επικεφαλή, τον υπεύθυνο του συστήματος της κύρβας) και ελέγχονται για την τήρηση τους από το σύστημα με επιθεωρήσεις μια φορά τουλάχιστον ανά καλλιεργητική περίοδο. Καθώς και στις καλλιεργητικές εργασίες, τη λίπανση, σπορά, τη φύτευση που αλλάζουν ανάλογα με το προϊόν. Για την πιπεριά θερμοκηπίου αυτές οι διαφορές αναφέρονται αναλυτικά στο εύρος της εργασίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Ποιοτικός έλεγχος
Πρότυπα διαχείρισης ποιότητας
Πιπεριές

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.