Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Οδοποιία και τοπίο

Ανδριανέσης, Γιαννούζος

Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι να παρουσιάσει αναλυτικά τις εργασίες και τα υλικά που χρειάζονται για τα οδοποιικά έργα. Θα δούμε την ζημιά που προκαλούνε τα έργα αυτά στο τοπίο καθώς και τρόπους βελτίωσης του τοπίου. Τα οικονομικά έξοδα είναι αυτά που θα μας απασχολήσουν όπως και οι καταστροφές στην χλωρίδα και την πανίδα που προκαλεί ένα οδοποιικό έργο. Το αντικείμενο της εργασίας είναι η οδοποιία και το τοπίο. Οι τρόποι που ακολουθούνται για να φτιάξουμε ένα οδοποιικό έργο καθώς και την διαμόρφωση αυτού. Τα προβλήματα που υπάρχουν και πως μπορούν να λυθούν αυτά.

Thesis
NonPeerReviewed

Οδοποιία
Περιβάλλον - Προστασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.