Σχεδίαση & κατασκευή κάδου ανακύκλωσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Σχεδίαση & κατασκευή κάδου ανακύκλωσης

Ζήση, Κατερίνα

Η αυξημένη χρήση καταναλωτικών αγαθών έχει οδηγήσει στην αύξηση του όγκου των απορριμμάτων (έντονο πρόβλημα σε αστικές και μη αστικές περιοχές) καθώς και στη χρησιμοποίηση ορισμένων υλικών, όπως χαρτιού, γυαλιού, μετάλλων και πλαστικών, τα οποία είναι απαραίτητα για τη διάθεση των καταναλωτικών αγαθών προς το κοινό (π.χ. στις παντός είδους συσκευασίες). Το διαρκώς αυξανόμενο πρόβλημα ρύπανσης του περιβάλλοντος σε όλα τα επίπεδα (τοπικό, εθνικό, παγκόσμιο) χρειάζεται άμεση επέμβαση στις αιτίες που το προκαλούν. H συλλογή των διαφόρων ανακυκλώσιμων υλικών γίνεται με ειδικούς επισημασμένους κάδους, οι οποίοι στήνονται σε καθορισμένα σημεία σε κάθε γειτονιά. Η ευθύνη βαρύνει τον καταναλωτή να διαχωρίσει τα σκουπίδια που πρόκειται να πετάξει, δηλαδή να προ επιλέξει στο σπίτι του τα διάφορα ανακυκλώσιμα υλικά και να τα ρίξει στον κατάλληλο κάδο. Μ' αυτόν τον τρόπο μειώνεται σημαντικά το κόστος της πρώτης διαλογής των υλικών.

Thesis
NonPeerReviewed

Βιομηχανικός σχεδιασμός
Απορρίμματα και διάθεση απορριμμάτων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2003


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.