Ευρωπαϊκά επενδυτικά προγράμματα στο νομό Καστοριάς = European programs in the prefecture of Kastoria

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Ευρωπαϊκά επενδυτικά προγράμματα στο νομό Καστοριάς = European programs in the prefecture of Kastoria

Αρμένη, Παρασκευή

Η πτυχιακή εργασία με θέμα «Ευρωπαϊκά Επενδυτικά Προγράμματα στο Νομό Καστοριάς» πραγματεύεται τα Ευρωπαϊκά Επενδυτικά προγράμματα και τις προτάσεις για το Νομό Καστοριάς. Γίνεται αναφορά σε αυτές τις προτάσεις που εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση από τις δράσεις των προγραμμάτων. Ο νομός Καστοριάς έλαβε σημαντική χρηματοδότηση από τα Ευρωπαϊκά προγράμματα. Ως αποτέλεσμα αυτού ο νομός πραγματοποίησε μεγάλα έργα υποδομής, ανάπτυξε τον τομέα του τουρισμού με τη δημιουργία νέων ξενοδοχειακών μονάδων αλλά εκσυγχρόνισε όσο και αναβάθμισε τεχνολογικά τις υπάρχουσες επιχειρήσεις. Δημιουργήθηκαν νέες επιχειρήσεις ενισχύοντας το δυναμικό του νομού και βοηθώντας στην καταπολέμηση της ανεργίας με την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Η φύση του θέματος είναι τέτοια που ως επί των πλείστων το εργαλείο της έρευνας που χρησιμοποιήθηκε ήταν οι συνεντεύξεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες του νομού όσο και κάποιες βιβλιογραφικές πηγές για την γενική φύση των προγραμμάτων στο θεωρητικό κομμάτι αυτής της έρευνας. Η πορεία της εργασίας που ακολουθήθηκε αρχικά κάνει μια επισκόπηση των αναγκών στο νομό Καστοριάς , έπειτα γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα προγράμματα που πήραν έγκριση και τέλος δίνεται ο τρόπος που χρησιμοποιήθηκαν οι προτάσεις όσο και μια συγκριτική μελέτη αυτών ανά τομέα, ανά ποσά κατανομής σε κάθε δράση, και ανά δραστηριότητα.

Thesis
NonPeerReviewed

Αναπτυξιακός προγραμματισμός
Κοινοτικά προγράμματα
Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.