Νιτροποίηση - απονιτροποίηση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Νιτροποίηση - απονιτροποίηση

Σδούγκας, Γεώργιος

Η εργασία παρουσιάζει την επεξεργασία λυμάτων. Το σύστημα αποχετεύσεως μιας περιοχής περιλαμβάνει το σύνολο των έργων και εγκαταστάσεων για τη συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση των υγρών αποβλήτων, από τα σημεία που παράγονται μέχρι τον τελικό αποδέκτη. Σκοπός της αποχέτευσης είναι η υγιεινή συλλογή και η απομάκρυνση από το περιβάλλον, που ζει και εργάζεται ο άνθρωπος και η τελική διάθεση του με τρόπο υγιεινό και αποδεκτό για τα φυσικά οικοσυστήματα, τους γήινος πόρους και την αισθητική του περιβάλλοντος. Η αποχέτευση αποτελεί στην πράξη συνέχεια της ύδρευσης με την οποία έχει πολλά και κοινά τεχνικά, λειτουργικά και διοικητικά χαρακτηριστικά με βασική διαφορά στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των υγρών που μεταφέρονται. Τέλος η ανάγκη ανακυκλώσεως του νερού για οικονομική χρησιμοποίηση του αλλά και η ανάγκη διοχετεύσεως καθαρότερου στους υδάτινους αποδέκτες, ώστε μετά από κατάλληλη διάλυση να αποτελέσει χρήσιμη παροχή, υπήρξε το έναυσμα για τη γενίκευση της ανάγκης καθαρισμού των ακάθαρτων υδάτων. Σκοπός των συστημάτων διαθέσεως λυμάτων και αποβλήτων, είναι ο καθαρισμός του νερού μέχρι ενός σταδίου, αναλόγως της ρυπάνσεως του ώστε να επιτυγχάνεται η υγιεινή διάθεση και η περαιτέρω χρησιμοποίηση του.

Thesis
NonPeerReviewed

Λύματα - Καθαρισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.