Οι διμερείς εμπορικές σχέσεις της Ελλάδας και Ρωσίας και οι προοπτικές του διμερούς τουρισμού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Οι διμερείς εμπορικές σχέσεις της Ελλάδας και Ρωσίας και οι προοπτικές του διμερούς τουρισμού

Αποστολίδου, Μάρθα

Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία αναφέρεται στις διμερείς σχέσεις Ελλάδας - Ρωσίας καθώς και στους τρόπους με τους οποίους μπορεί να αναπτυχθεί ο τομέας του τουρισμού μεταξύ των δύο αυτών χωρών. Βέβαια πριν την ανάπτυξη του τομέα του τουρισμού και των τρόπων που μπορεί να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, αναλύονται οι τομείς που μπορεί να επέλθει συνεργασία και αναφορικά με την διεξαγωγή εμπορίου και της ανάπτυξης του σε αυτές τις δύσκολες εποχές. Ωστόσο μέσα από την συγκεκριμένη ανάλυση που διεξάγεται στη παρούσα πτυχιακή εργασία, επιχερείται μια συγκεκριμένη καταγραφή των σχέσεων των δύο χωρών αλλά και των πόλεων που συμμετέχουν ενεργά στους τομείς του εμπορίου και τουρισμού εκατέρωθεν από τις δύο πλευρές. Εντός του κειμένου βέβαια αναφέρονται όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία θα βοηθήσουν στη καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης αναφορικά με την διεξαγωγή εμπορίου και ανάπτυξη τουρισμού και τα οποία προσπαθούν να τονώσουν την οικονομία των δύο χωρών.

Thesis
NonPeerReviewed

Εμπόριο - Ελλάδα
Εμπορικές σχέσεις
Τουρισμός - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.