Διερεύνηση των αλγόριθμων επεξεργασίας σύνθετων επιφανειών, που ενσωματώνονται σε σύγχρονα συστήματα CAD-CAM (PRO\ENGINEER)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Διερεύνηση των αλγόριθμων επεξεργασίας σύνθετων επιφανειών, που ενσωματώνονται σε σύγχρονα συστήματα CAD-CAM (PRO\ENGINEER)

Δομούζης, Άγγελος

Στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας, παρουσιάζεται το σχεδιαστικό πρόγραμμα PROXENGINEER, οι δυνατότητες της σχεδίασης, οι βασικότερες εντολές του, καθώς και το ξεχωριστό κομμάτι του MANUFACTURING, με τις κυριότερες μορφές κατεργασίας. Για λόγους πληρότητας της εργασίας, γίνεται μία αναδρομή στην ιστορία και την χρήση CNC εργαλειομηχανών, καθώς και επίσης παρατίθενται και κάποια σχηματικά χαρακτηριστικά αυτών, όπως συστήματα συντεταγμένων και άξονες κατεργασίας, η κατανόηση και η χρήση των οποίων είναι σημαντικές κατά τον σχεδίασμά και την κατεργασία του τεμαχίου. Στην συνέχεια επιλέχθηκε να παρουσιαστεί ο σχεδιασμός ενός σύγχρονου αντικειμένου (τιμόνι) σε κλίμακα περίπου 1:2, ο έλεγχος της δυνατότητας να χυτευτεί, η δημιουργία του καλουπιού που θα το παράγει, αλλά και η σχεδίαση των κατεργασιών που απαιτούνται για την κατασκευή του, έτσι ώστε να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο παράδειγμα που ξεκινά από την σύλληψη της ιδέας, το σχεδίασμά του αντικειμένου, το σχεδίασμά του καλουπιού και την κατασκευή του. Στα πλαίσια της εργασίας αυτής, παρουσιάζονται μικρά αποσπασματικά VIDEOS, στα οποία φαίνονται τα διάφορα στάδια κατεργασίας του καλουπιού. Τέλος, παρουσιάζεται το καλούπι παραγωγής του αντικειμένου, σε κλίμακα, καθώς και το ίδιο το τεμάχιο που προέκυψε από το συγκεκριμένο καλούπι. Τα παραπάνω πραγματοποιούνται, μέσα από το περιβάλλον ενός σύγχρονου προγράμματος CAD-CAM (PROXENGINEER).

Thesis
NonPeerReviewed

Βιομηχανικός σχεδιασμός
Προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.