Το ελληνικό χρηματιστήριο από το 1995-2005

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Το ελληνικό χρηματιστήριο από το 1995-2005

Τσαλουχίδης, Χρήστος

Το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) έχει συμβάλλει καθοριστικά στην οικονομική ανάπτυξη που έχει συντελεσθεί στην Ελλάδα κατά τα τελευταία χρόνια. Εισήλθε σταδιακά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, σε συνδυασμό με τις ικανοποιητικές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας, των ελληνικών επιχειρήσεων και τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου που επιτελέσθηκε στην ελληνική κεφαλαιαγορά. Στις σελίδες που ακολουθούν παρέχεται μία συνοπτική εικόνα τόσο του ομίλου της ΕΧΑΕ καθώς και του ρόλου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ), μέσω του οποίου λειτουργούν οι αγορές μετοχών - δικαιωμάτων και ομολόγων της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, όσο και του θεσμικού πλαισίου που διέπει την χρηματιστηριακή αγορά. Αναλυτικότερη πληροφόρηση παρέχετε σχετικά με την περίοδο 1995 - 2005 όπου παρουσιάζονται δεδομένα τόσο σε γραφήματα όσο και πίνακες.

Thesis
NonPeerReviewed

Χρηματιστήρια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.